Domina Mistress Enchantress

Vítejte na stránkách české Top Dominy Mistress Enchantress

Statistika

Počitadlo

TOPlist

Otrocká smlouva

mezi otrokem

Jméno otroka:

Datum narození:

Bydliště:

a

Mistress Enchantress De Sade

Já,....................(dále jen otrok)se zavazuji,že

od dnešního dne je můj život a vše co k němu náleží

jen a pouze v rukách Mistress Enchantress.

Zavazuji se plnit všechna přání mé Vládkyně a to ať

jsou jakkoli rozmarná a zdánlivě nesplnitelná.Veškerá

moje činnost bude směřovat pouze k tomu,abych se

mohl plně postarat o blaho své Madam.Budu se starat

o všechny Její potřeby(včetně finančních),budu Ji

zahrnovat dary,budu řádně pracovat a plnit své

povinnosti,aby se mnou má Paní byla spokojená a abych

dokázal uspokojit veškeré Její potřeby a přání.

Budu svou Vládkyni všemožně hýčkat a rozmazlovat,

protože bez Ní neznamenám NIC.

Má Paní je pro mě jedinou Bohyní a nikdo další na

světě pro mě nic neznamená a ani neexistuje.Patřím

pouze mé Bohyni a Vládkyni a jen Ona rozhoduje o

mém bytí či nebytí.

 

Žádná moje návštěva u mé Bohyně se neobejde bez

daru.Vždy budu v první řadě dbát o Její blaho

a veškerá moje přání či potřeby jdou stranou a nejsou

podstatná.Záleží pouze na mé Bohyni,zda mi při každé

návštěvě poskytne také výchovnou lekci,nebo budu jen

uklízet,pečovat o Bohyni či nakupovat.

Já sám jsem od dnešního dne pouhá nicka,nula,hadr

na podlahu a prašivý pes do kterého může Madam

kopnout kdy se Jí zlíbí a naložit s ním jak sama uzná

za vhodné.Jen Ona rozhoduje o tom co se mnou bude

a jakým směrem se bude dál ubírat můj život.

Přísahám Vám věrnost má Vládkyně a nepožaduji po

Vás nic kromě svolení mazlit se s Vašimi kozačkami.

Jste pro mě vším a já jsem jen Vaším sluhou,šaškem,

psem,koněm,rohožkou či hračkou pro Vaše pobavení.

Otrocká daň

Madam mi prozatím stanovila otrockou daň ve výši

........CZK/měsíčně (slovy: ........................),

která je splatná ke každému 10-tému dni v měsíci,

počínaje dnem ..............2008.Daň je možno hradit

bankovním převodem na účet č.2615045001/2400,nebo

telegrafickou poštovní poukázkou či osobně v hotovosti.

Sankce za nedodržení data splatnosti je 500,-CZK za

každý započatý den.

Místopřísežně prohlašuji,že tuto smlouvu podepisuji na

vlastní žádost při plném vědomí,duševně zdráv a zcela

bez nátlaku.Smlouvu je možno vypovědět pouze ze

strany Madam a to bez udání důvodu.Smlouva nabývá

platnosti dnem podpisu.

Otrok: ................................

Podpis otroka: ...................................

Madam:  Mistress Enchantress

Podpis Madam: ..................................

 

V Praze dne .......................2008

 
Pro věrné otroky je možnost výhodné permanentky!